The Efficiency of Mechanization in Weed Control in Artificial Regeneration of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.)

In this study which has been conducted in Akçasu
Forest Range District of Devrek Forest Directorate; 3 methods (weed
control with labourer power, cover removal with Hitachi F20
Excavator, and weed control with agricultural equipment mounted on
a Ferguson 240S agriculture tractor) were utilized in weed control
efforts in regeneration of degraded oriental beech forests have been
compared. In this respect, 3 methods have been compared by
determining certain work hours and standard durations of unit areas
(1 hectare). For this purpose, evaluating the tasks made with human
and machine force from the aspects of duration, productivity and
costs, it has been aimed to determine the most productive method in
accordance with the actual ecological conditions of research field.
Within the scope of the study, the time studies have been conducted
for 3 methods used in weed control efforts. While carrying out those
studies, the performed implementations have been evaluated by
dividing them into business stages. Also, the actual data have been
used while calculating the cost accounts. In those calculations, the
latest formulas and equations which are also used in developed
countries have been utilized. The variance of analysis (ANOVA) was
used in order to determine whether there is any statistically
significant difference among obtained results, and the Duncan test
was used for grouping if there is significant difference. According to
the measurements and findings carried out within the scope of this
study, it has been found during living cover removal efforts in
regeneration efforts in demolished oriental beech forests that the
removal of weed layer in 1 hectare of field has taken 920 hours with
labourer force, 15.1 hours with excavator and 60 hours with an
equipment mounted on a tractor. On the other hand, it has been
determined that the cost of removal of living cover in unit area (1
hectare) was 3220.00 TL for labourer power, 1250 TL for excavator
and 1825 TL for equipment mounted on a tractor.
According to the obtained results, it has been found that the
utilization of excavator in weed control effort in regeneration of
degraded oriental beech regions under actual ecological conditions of
research field has been found to be more productive from both of
aspects of duration and costs. These determinations carried out
should be repeated in weed control efforts in degraded forest fields
with different ecological conditions, it is compulsory for finding the
most efficient weed control method. These findings will light the way
of technical staff of forestry directorate in determination of the most
effective and economic weed control method. Thus, the more actual
data will be used while preparing the weed control budgets, and there
will be significant contributions to national economy. Also the results of this and similar studies are very important for developing the policies for our forestry in short and long term.

References:
[1] S.İ. Ürgenç and N. Çepel “Ağaçlandırmalar İçin Tür Seçimi, Tohum
Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları”, Tema Vakfı Yayınları
No:33, Safa Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, 2001. 75 p.
[2] K. Melemez “Teras Ağaçlandırmalarında Kullanılan Mini
Ekskavatörlerin Çalışma Verimliliğinin İncelenmesi”, Bartın
Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi No:20, Cilt:13, 2011. pp. 90-100
[3] S. Bayaoğlu. “Ormancılıkta Mekanizasyon ve Gelişmesi”, Ormancılıkta
Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM,
Yayın No:339, 1986. pp.27-28.
[4] N. Çepel. “Orman Ekolojisi”, İ.Ü Orman Fakültesi, 4. Baskı. 1995. 536
p.
[5] S.İ. Ürgenç. “Ağaçlandırma Tekniği” İ.Ü Rektörlük Yayın No: 3994,
Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaası, 1998. 500 p.
[6] H.B. Özel. “Bartın ve Devrek Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)
Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Grup Gençleştirme
Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler”, ZKÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi
(yayımlanmamış), 2007. 272 p.
[7] T. Varol. “Batı Karadeniz Bölgesi Orman Nakliyatında Yükleme,
Boşaltma ve İstifleme İşlerinin Zaman, Verim ve Masraf Yönünden
İncelenmesi”, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), 1997. 185 p.
[8] C. Ayık, H. Yılmaz ve T. Zoralioğlu. “Ağaçlandırma Sahalarında
Kullanılan Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşleme Ekipmanlarının
Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Yapısına Etkileri” Ormancılıkta
Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM
Yayın No:339, 1986. pp.251-278.
[9] N. Çepel. “Ağaçlandırma Çalışmalarında Uygulanan Toprak İşlemesine
İlişkin Mekanizasyonun Ekolojik Sonuçları”, Ormancılıkta
Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM
Yayınları No:339, 1986. pp.230-250.
[10] E. Dönmez. “Türkiye’de Uygulanan Ağaçlandırma Teknikleri ve Birim
Zaman Analizleri”,(In: Ağaçlandırma; Editör: İsmail ÖZKAHRAMAN),
TC Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü,
Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Gelişim Matbası. 1986.
pp. 123-139.
[11] U. Tolay. “Ağaçlandırmalarda Makinalı Örtü Temizliği ve Toprak
İşleme”, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik
Sempozyumu, MPM Yayın No:339, 1986. pp.295-310.