Eating Habits of Children Aged 10-15 Years in Reference to Nutrition Status

Eating behaviours of people are determined by knowledge gained at different stages of life. Children’s diet is especially important. They have to eat meals regularly. Meals should consist of protein, carbohydrates and fat, and drinking the right amount of water. Mistakes in children’s diets affect their health and may lead to health issues such as diabetes, overweight, obesity or malnutrition. The aim of the study was to assess the eating habits among 10-15-year-old children. To achieve this aim, the study included children aged 10-15 years living in Silesia Province, Poland; the participants consisted of 52.08% girls and 47.92% boys. Authorial questionnaire contains 28 questions about eating habits. The results of 192 students were subjected to analysis. The results show that half of the surveyed students participated in physical activity every day. Most children ate 4-5 meals every day, but the breaks between them were too long (four and more hours). Children generally ate cooked meals. Most children ate first breakfast every day, but only one third of studied children ate a second breakfast daily, while 93.75% ate vegetables at least once a day, 94.79% ate fruit at least once a day, and 79.17% drink a daily glass of milk or more. The study found that the eating behaviours of the surveyed children were unsatisfying. While the children did not participate in physical activity often enough, girls took part slightly more often. Children eat second breakfast not often enough. Younger children (10-12 years old) are doing it more often than the older children (13-15 years old). Gender is not a determinant of the frequency of second breakfast consumption.

References:
[1] M. Jarosz, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.” Warszawa: Instytut żywności i żywienia, 2008.
[2] H. Gertig, J. Gawęcki. „Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny”. Warszawa: PWN: 2007.
[3] S. Kryska, M. Grajek, K. Sobczyk. „Czynniki rodzinne wpływające na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci”. Pielęgniarstwo polskie 2015; 56(2): 212-215.
[4] E. Malczyk, B. Całyniuk, M. Zołoteńka-Synowiec, E. Kaptur.” Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości”. Problemy Higieny i Epidemiologii 2015; 96(1): 162-169.
[5] M. Bryła, E. Kulbacka, I. Maniecka-Bryła. „Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży”. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne. Hygeia Public Health 2011; 46(2): 235-243.
[6] M. Jarosz, Praktyczny podręcznik dietetyki. Warszawa: Instytut żywności i żywienia, 2006.
[7] I. Roszko-Kierpsza, B. Olejnik, M. Zalewska, S. Marcinkiewicz, E. Maciorkowska. „Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży z regionu Podlasia.” Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(4): 799-805.
[8] R. Gajda, M. Jeżewska-Zychowicz. „Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim – wybrane aspekty”. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(4): 611-617.
[9] D. Dydjow-Bendek, J. Ejsmont. “Sposób żywienia a ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych”. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(4): 618-622.
[10] P. Jonczyk, M. Potempa, D. Kajdaniuk. „Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania oraz charakterystyka przyzwyczajeń żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 6–13 lat uczęszczających do wybranych szkół podstawowych na terenach wiejskich województw śląskiego i opolskiego”. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2016; 12(2): 177-193.
[11] G. Wanat, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas, B. Całyniuk. „Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i związane z nimi zagrożenie dla zdrowia wśród młodzieży gimnazjalnej”. Hygeia Public Health 2011; 46(3): 381-384.
[12] A. Kubusiak-Słonina, J. Grzegorczyk, A. Mazur. „Ocena sprawności i aktywności fizycznej dzieci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała”. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012; 8: 16–23.
[13] J. Hałacz, M. Werechowska. „Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat mieszkających w Olsztynie”. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 2015; 23(1): 23-31.
[14] A. Ramotowska, W. Szypowsk i, K. Kunecka, A. Szypowska. „Ocena czynników wpływających na konsumpcję śniadań wśród warszawskiej młodzieży w wieku szkolnym – rola w prewencji otyłości”. Endokrynologia Pediatryczna 2017; 58: 33-40.
[15] M. Jodkowska, A. Oblacińska, I. Tabak. „How well do Polish teenagers meet health behaviour guidelines?” Przegląd Epidemiologiczny 2014; 68(1): 65-70.G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics (Book style with paper title and editor),” in Plastics, 2nd ed. vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.